Spelmateriaal: - 6 boeien
                     - 2 vlaggetjes
                     - 2 drijflijnen

De twee ploegen staan opgesteld achter de boeienreeks (A).
De eerste ploeg heeft een vlaggetje tussen de tanden en vaart na het signaal zo snel mogelijk rond de buitenste boei (B) en terug. Hij/zij geeft zo spoedig mogelijk de vlag door aan de tweede.
Als laatste starten de kapiteins en wanneer deze eindigen wordt de winnende ploeg bekend.