Doel van het spel is om achteruitvarend tussen twee planken te "parkeren".

Spelmateriaal: - twee lange planken met oogvijzen (om aan de oever en aan de boeien te verankeren).
                     - twee boeien om de voorkant van de planken op hun plek te houden.
Beschrijving: Een vaarder komt aanvaren en moet zijn boot achteruit "parkeren" tussen te planken. Bij het begin krijgt iedereen 10 punten. Telkens een  plank wordt geraakt krijgt hij/zij een strafpunt. Wanneer het hek de oever raakt is de oefening afgelopen. Men krijgt hiervoor bvb 10 seconden. Lukt het niet binnen de gestelde tijd dan verliest men alle punten.

Diegene die de meeste punten overhoudt is uiteraard de winnaar.