Doel van dit spel is om zo snel mogelijk te reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Beschrijving: één van de spelers is Simon en deze bepaald wat de anderen moeten uitvoeren. Hierbij komt het er vooral op aan om zo veel mogelijk fantasie te hebben.
Men kan bv. volgende opdrachten uitvoeren:
- vaar zo snel mogelijk naar de oever
- haal je paddel onder je boot door
- maak zo snel mogelijk een cirkel
- volg mij
- enter de boot rechts naast je
- begin achteruit te varen
- ga zo snel mogelijk stil liggen
- ga op het achterdek zitten
- enz.