Spelmateriaal: - een tiental gekleurde boeien (2 kleuren) met ankertjes.
                     - een signaalfluitje
                     - een chronometer

Beschrijving: leg de boeien zo in het parcours dat 1 afgesproken kleur steeds aan de linker- en 1 kleur aan de rechterzijde voorbij gevaren moet worden.
De deelnemer plaatst zich aan de eerste boei en moet binnen de zo korst mogelijke tijd alle boeien aan de juiste zijde voorbijvaren.