Dit spel vraagt veel voorbereidend werk van de begeleider.

Speelveld: zowel op het water als op de oever. Liefst niet te klein zodat de ene speler niet steeds ziet wat de andere spelers doen.
Spelmateriaal:    - Bekers of conservenblikken (scherpe randjes vermijden!).
                  - Enkele stevige stokken, lang genoeg om boven het water 
                    uit te steken.
                  - Potlood en papier.
Aantal speler:    - Onbeperkt.
Beschrijving:      - Op kleine stukjes papier schrijf je een honderdtal
                    woorden. Je verdeeld deze over een aantal bekertjes.
                    Deze bekertjes bevestig je op een aantal stokken en
                    enkele laat je gewoon zonder stok.
                    Nu verdeel je deze over het speelterrein op het water
                    en op de oever. Zorg dat ze niet allemaal direct in het
                    zicht staan. De bedoeling is dat er ook gezocht moet
                    worden.
                    Je geeft de opdracht om zoveel mogelijk woorden te 
                    verzamelen binnen een bepaalde tijd.
                    Je geeft het startsein en de spelers gaan op zoektocht.
                    Na een vastgestelde tijd beŽindig je het eerste deel van
                    het spel met een fluitsignaal.
                    De spelers komen terug naar de plaats van vertrek en
                    beginnen met de opgehaalde woorden een zo lang mogelijke
                    zin te maken. Jij bepaalt of deze geldig is.
                    De ploeg of speler die de langste zin heeft gemaakt is
                    gewonnen.
Variaties:        - Men kan ook voorwerpen verstoppen. Degene met de meeste
                    voorwerpen is gewonnen.
                  - Om het milieu schoon te houden kan men ook rommel ver-
                    verzamelen dat rond de club zwerft.  

TOP