Spelmateriaal: - een lang touw met in het midden een gekleurde drijver en dat op diverse plekken voorzien is van drijvers. Op ongeveer vijf meter is het touw voorzien van een splitsing naar vijf touwen.
                     - drie lange stokken die recht omhoog in de bodem gestoken kunnen worden.

Aantal spelers: vijf aan elke kant.
Beschrijving: de spelers haken hun eind van het touw vast aan hun boot. De spelleider controleert dat de gekleurde drijver zich bevindt naast een vast punt (bvb een stok in het water). Bij het fluitsignaal trekken de spelers zo hard mogelijk aan het touw zodat de drijver zich verplaatst naar de buitenste stokken die ongeveer 10 meter aan weerszijden van de middelste stok in de bodem werden vastgemaakt.

De ploeg die de gekleurde drijver het eerst naar hun kant hebben kunnen trekken is gewonnen.