Om gezond aan sport te doen heb je - naast materiaal en een goede club - ook een degelijke omkadering nodig wat betreft de ethiek binnen je sport.
De diverse overheden hebben daarom initiatieven genomen om iedereen de nodige info te bezorgen via hun specifieke kanalen.

Als je de vele praktische wenken indachtig bent tijdens het sporten, kan je een heel leven lang gezond aan lichamelijke beweging gaan doen.


Hieronder vind je een aantal nuttige websites en interessante documenten:

Vlaamse Sportfederatie   Vlaamse Sportfederatie

Sport Vlaanderen: slim sporten

 Sport Vlaanderen

 Dopinglijn

 

 

 Dopinglijn

 

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

Sport met grenzen

Ethisch verantwoord sporten

 Internationaal Centrum Ethiek in de Sport
Ethisch sporten

 

Gezond Sporten

 

Laagdrempelige sportclub

 

 Laagdrempelige Sportclub