Zondag 14 juli 2024 – Leie

De Leie is een zijrivier van de Schelde en mondt uit in de stad Gent. De rivier ontspringt in Lisbourg en is ongeveer 200 kilometer lang. Het water van de Leie is arm aan kalk en ijzer, en daardoor erg geschikt voor het roten van vlas. Langs de uitgestrekte oevers, waren eertijds het vlas in kapelletjes opgesteld en opgedroogd. De rivier dankt er haar bijnaam aan: de gouden rivier, naar de glans die het in de Leie gerote vlas had. In 1943 werd het roten van vlas in de Leie verboden wegens milieuaantasting. We verkennen een stuk van de Leie tussen Deinze en Gent . Bewonderen de tuinen en villa’s en genieten van het landelijke tussen de dorpen  Bachte-Maria-Leerne en   St-Maartens Latem.  Beginnerstocht