Ledeninfo

Op deze pagina vind je info die enkel voor leden toegankelijk is:

De Rob-Roy is ons driemaandelijks clubblad dat gratis verstrekt wordt aan alle leden. Het verscheen voor de eerste keer in 1982. Het werd toen nog getypt en getekend op een stencil. Door de jaren heen evolueerde het blad tot wat het nu is. Een mooi geïllustreerd magazine dat wordt samengesteld met de artikelen die de leden zelf schrijven over hun tochten. Verder lees je verhalen die geschreven werden door kajakvaarders van over de hele wereld. Zo krijg je misschien zelf zin om met een bootje in vreemde landen te gaan varen. Het clubblad is tevens het medium bij uitstek om de vaarkalender, de lijst met de toogdienst en de inschrijvingsbladen voor allerlei evenementen tot bij de leden te krijgen.

Hier vind je een digitale full colour kopie van de laatste edities:

 • Stuur je artikel in Word of Writer formaat naar clubblad@skk.be.
  Zo kan de redactie redigeren en eventueel nog informatie kwijt op de overschot van je pagina, mocht die er zijn.
 • Smuk je artikel op met foto’s, als je die hebt. Weet je zelf niet hoe je de moet invoegen, stuur de foto’s dan stuk per stuk in een e-mailtje op, of allemaal in één keer d.m.v. WeTransfer. Hoe je bestanden kan verzenden en ontvangen kan je hier vinden (Engelstalig).
  Stuur het bestand eveneens naar clubblad@skk.be.
 • Let er op dat je lettertype (font) vlot leesbaar is. Een fantasieletter is mooi voor een titel, maar gaat al snel vermoeien wanneer een hele tekst is opgesteld met zo’n font. Gebruik voor je tekst een lettertype zoals Courier, Tahoma, Calibri, of klassieker nog Times New Roman, dat op elke PC of Mac staat.
 • Graag ook een volledige datum vermelden bovenaan. Zo weten we later ook nog in welk jaar je de tocht hebt gevaren.
 • Schrijf je naam ook voluit onder je epistel of gebruik een pseudoniem, zodat we exact weten door wie het verhaal geschreven werd.

Klim zo veel mogelijk in je pennenstok, zodat je vaarmakkers mee kunnen genieten van jouw exploten.

 

De redactie heeft tijd nodig om het clubblad samen te stellen tot een coherent geheel.
Teksten worden nagekeken en onze drukker moet de tijd vinden om de clubbladen te printen.
Laten we het blad te laat verschijnen, dan riskeren we dat inschrijfbladen erg laat bij de leden aankomen, of nog erger,
nadat het evenement al is doorgegaan.

Daarom hieronder de uiterste data waarop je kopie moet binnen zijn op de redactie:

 • Nummer 1: 10 februari       (verschijnt begin maart)
 • Nummer 2: 10 mei             (verschijnt begin juni)
 • Nummer 3: 10 augustus    (verschijnt begin september)
 • Nummer 4: 10 november   (verschijnt begin december)

SKK is een club van vrijwilligers. Een van de taken die we van onze leden verwachten is het uitvoeren van de toogdienst volgens een beurtrol. De planning hiervoor vind je in het clubblad RobRoy (op papier, of hierboven digitaal).

De toogdienst begint op zondag om 14:00 uur en eindigt om 18:00 uur. Woensdag begint deze om 19:30 en eindigt om 23:00 uur (bij een lage opkomst kan in samenspraak met een bestuurslid afgesproken worden om uitzonderlijk toch vroeger te sluiten).

Mogen wij er op aandringen dat de toogdienst door alle leden die op de lijst staan moet volbracht worden.
Indien u op de voorziene datum uw toogdienst niet kan vervullen, dient u voor vervanging te zorgen door onderling te wisselen met een medelid.

Let wel, bij het niet vervullen van uw toogdienst of indien u niet voor vervanging zorgt, wordt uw lidgeld voor het volgende jaar verhoogd met €25.

Tijdens de toogdienst is de ruimte achter de toog en in de keuken uitsluitend bestemd voor de leden met dienst.

Een gedetailleerd overzicht van de taken tijdens je toogdienst vind je  hier.

Goede afspraken maken goede vrienden. Het Reglement van Inwendige Orde van SKK beschrijft de afspraken rond lidmaatschap, toogdienst, gebruik clubmateriaal, en zo meer. Dit reglement is beschikbaar op de club, en kan je hier ook digitaal raadplegen.

 • Mogen wij vragen om voor de tochten steeds in te schrijven, liefst één week voor de dag van de tocht. Voor de verlengde weekends zouden wij dit graag zo spoedig mogelijk weten, dit om plaats op de camping te kunnen bespreken.
 • Hiermee bespaart u het secretariaat en de touristische leiding heel wat moeite.
 • Alle boten van de leden van de SKK moeten een nummer dragen, rechts achteraan.
  Het nummer wordt aan varende leden gegeven bij inschrijvng.
  De kleefletters- en cijfers zijn te koop aan de toog. Alle boten moeten met de voorzijde eerst binnengelegd worden, zodat de nummers naar buiten wijzen en duidelijk leesbaar zijn.
 • Ook moeten alle boten – zowel deze van de club als eigen boten – schoongemaakt binnengelegd worden.
 • Alle boten moeten op de juiste plaats gelegd worden. Er mag alleen van plaats veranderd worden met toestemming van de leden van het Dagelijks Bestuur.
 • De leden die komen varen buiten de openingsuren worden verzocht er strikt op toe te zien dat, voor zij vertrekken, alle deuren gesloten zijn.
  Het is al dikwijls gebeurd dat een loods bleef open staan en/of de achterdeur niet op slot.
  Denk ook om het materiaal van de andere clubleden !

Wil je meer inlichtingen over wildwatertochten, contacteer dan Björn Currinckx. Sommige tochten zijn voor beginners, bij andere wordt dan weer enige ervaring gevraagd en moet je in orde zijn met allerlei reglementeringen (aansluiting bij federatie Peddelsport Vlaanderen, sticker op kajak, aanmelden en verslag insturen, rekening houden met minimum en maximum waterstand, etc.)

 • Voor de debieten en waterstanden kan je terecht op deze site
 • Waterstanden en derogatie van de Waalse rivieren kan je hier opvragen
 • Besluit van de Waalse Regering tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen, de tekst vind je hier
 • Ga je varen in de Ardennen, neem dan altijd de franstalige tekst over de derogatie mee, en meldt je op voorhand aan!!! De tekst kan je hier downloaden

Conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR), behandelt SKK je gegevens met grote zorg en respect voor ieders privacy. De privacyverklaring lees je hier na.